Strona główna


Faza projektowania poprzedza każde świadome, a przede wszystkim twórcze działanie człowieka. W dziedzinie konserwacji ta faza jest szczególnie ważna
i trudna. Ważna, bo od trafnego zaprojektowania kierunku działań zależy bezpieczeństwo i estetyczne oddziaływanie niepowtarzalnego dzieła sztuki. Trudna, bo cały splot różnorodnych uwarunkowań niesionych przez zabytkowy obiekt ogranicza swobodę działania, a konie-czność rozwiązywania skomplikowanych problemów wymaga interdyscyplinarnej wiedzy.

Projektowanie konserwatorskie to:

  • wypracowanie koncepcji opartej na dogłębnym poznaniu obiektu,
  • zestawienie metod realizacji założonego celu i ukazanie
  • konsekwencji ich zastosowania,
  • przedstawienie planowanego wyglądu obiektu po konserwacji oraz jego relacji z otoczeniem.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z ofertą firmy Consiste, która dostrzega rosnące znaczenie projektowania w kon-serwacji i pragnie rozwijać tę dziedzinę
w oparciu o najlepsze konserwatorskie tradycje połączone z nowoczesnymi metodami projektowania.

 

© Consiste 2005 mide.pl